گواهی نامه ها

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد نقش موثری در بازیافت سازگاز با محیط زیست برای تولید سرب دارد. این شرکت با استقرار استانداردهای ISO 9001/ 14001/ 18001/ 10002/ 10004 به عنوان لازمه مدیریت کیفیت یکپارچه در فعالیت ها، کیفیت محصول مطابق با استانداردهای جهانی را برای مشتریان، بهداشت و ایمنی کارکنان و ذی نفعان و حفط محیط زیست که جزو ارزش های والای این شرکت است تضمین می کند.