اطلاعات تماس

آدرس: قم، کیلومتر ۶۵ جاده قم - دلیجان، منطقه صنعتی نیزار صندوق پستی ۱۳۴۸-۳۷۱۹۵

تلفن: ۹۸۲۵۳۳۶۷۵۶۰۱+

فکس: ۹۸۲۵۳۳۶۷۵۶۰۰+