سرب خالص

سرب یکی از اولین عناصری می باشد که توسط انسان شناخته شده است و نمونه مصنوعات سربی از ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد با کاوش های باستان شناسی در مصر شناسایی شده اند. در ایران سرب از اواخر هزاره سوم قبل از میلاد شناخته شده و مورد توجه بوده است. کاربردهای اولیه سرب عبارت بودند از: سازه های ساختمانی، رنگدانه های مورد استفاده در لعاب سرامیک، لوله های انتقال آب و وسایل تزئینی.

سرب اولیه (Primary Lead) از کنسانتره و سرب ثانویه (Secondary Lead) طی فرآیند بازیافت تولید می شود و در سال های اخیر صنعت بازیافت پیشرفت و توسعه چشمگیری داشته است.

سرب پس از آهن، آلومینیوم، مس و روی بیشترین کاربرد را دارد. موارد مصرف عمده سرب عبارت است از: تولید باتری های سرب- اسیدی، روکش کابل، صنایع نظامی، سرامیک، شیشه های کریستال، آلیاژهای حفاظت در برابر اشعه و همچنین بصورت تترااتیل و تترامتیل سرب برای بهسوزی بنزین کاربرد دارد.

مبنای London Metal Exchange (LME) برای سرب نرم/ خالص، خلوص حداقل ۹۹.۹۷% طبق استاندارد BS-EN-12659 می باشد. طبق استاندارد مذکور، سرب خالص به چهار گروه ۹۹.۹۴%, ۹۹.۹۷%, ۹۹.۹۸۵%, ۹۹.۹۹% دسته بندی شده است و مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد، انواع شمش سرب خالص را طبق درخواست مشتری تولید می کند.

Technical Data Sheet Refined/ Pure Lead-Battery Special Grade- BSG

Technical Data Sheet Refined/ Pure Lead- LME Grade

Material Safety Data Sheet; MSDS