گرانول پلی پروپیلن بازیافتی

پلی پروپیلن یکی از پر کاربردترین پلیمرها می باشد. از مشخصات پلی پروپیلن می توان موارد ذیل را بر شمرد:

  • مقاومت بالا در برابر اسید و بازها
  • سهولت قالب گیری در تولید قطعات به روش تزریق
  • قابلیت اختلاط هموژن با سایر کامپوزیت ها
  • قابلیت جوش حرارتی
  • قابلیت تلفیق با هسته و بوش های فلزی

درب و بدنه باتری های سرب اسیدی از پلی پروپیلن می باشد و در فرآیند بازیافت تبدیل به گرانول می شود که قابل استفاده در تولید مجدد درب و بدنه در صنایع تولید باتری می باشد.

Technical Data Sheet- Recycled Polypropylene Granule

Material Safety Data Sheet; MSDS