ارسال شکایت و پیشنهاد

ارائه روش شکایت:
اطلاع رسانی شکایت به فروش می تواند از طریق تلفن، سایت ، ایمیل ، فکس و حضور در محل انجام میشود
تلفن: مشتریان میتوانند از طریق تماس مستقیم با مسئول مربوطه جناب آقای ناطقی به شماره همراه ۰۹۹۲۱۵۶۷۹۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای کاری جهت اعلام شکایات خود اقدام نمایند.
فاکس : مشتریان میتوانند از طریق ارسال فاکس به شماره ۰۳۱۳۲۶۸۹۰۰۰ داخلی ۵۱۱۱ شکایات خود را به شرکت اعلام نمایند.
حضوری : دربعضی مواقع مشتری یا نماینده وی جهت اعلام شکایت به محل شرکت مراجعه نمایند.

 • ایمیل: customer@3pco.info & aliorouji61@yahoo.com
 • سایت: www.3pco.info

*نتیجه اقدامات انجام شده به طرق مختلف ( ترجیحاً کتبی ) به اطلاع مشتری شاکی رسیده میشود.

فرم دریافت پیشنهاد و شکایت مشتریان

 • اطلاعات شکایت / پیشنهاد

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
   در صورتیکه موضوع شکایت کیفیت یا بسته بندی باشد ، ارسال مدارک و مستندات الزامی است
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .