3pco-info-laboratory-qc

آزمایشگاه کنترل کیفیت

این آزمایشگاه با بکارگیری از پرسنل متخصص و با بهره گیری از تکنولوژی های کارآمد و ابزارهای نوین آزمایشگاهی کوشیده است علاوه بر، برآورده کردن نیازهای مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد ، رضایت مشتریان خارج از سازمان را نیز از نحوه ارائه خدمات جلب نماید.

((استقرار نظام کیفیت)) را حرکتی ارزشمند در مسیر ((مشتری مداری)) می دانیم و سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ایزو 17025 را در این آزمایشگاه، مستقر نموده ایم.

نتایج و داده های تولید شده در این آزمایشگاه دارای سطح کیفی بالا و اعتبار علمی و کاملاً مستند هستند.

تمامی مراحل فرآیند آنالیز موثر در تولید داده های کیفی شامل آماده سازی نمونه ، آنالیز، کنترل داده ها، تهیه گزارش و ارسال نتیجه از دستور العمل های مکتوب QA/QC آزمایشگاه پیروی می کنند.

برنامه QA/QC :

برنامه QA/QC این آزمایشگاه بخشی از سیستم کیفیت ISO 17025  مستقر در آزمایشگاه است. مولفه های اصلی این برنامه به شرح زیر است:

 • پرسنل متخصص و آموزش دیده
 • مستند سازی یکپارچه آزمون ها و داده ها
 • قابلیت ردیابی مراحل دریافت ، نگهداری و آنالیز نمونه ها
 • استفاده از مواد و معرف های قابل ردیابی و کنترل شده
 • استفاده از تجهیزات بروز و با دقت مناسب
 • بازرسی و کالیبراسیون تجهیزات قبل از به خدمت گرفتن
 • برنامه ردیابی و کنترل محلول های ساخته شده در آزمایشگاه
 • بررسی صحت و دقت نتایج اعلام شده
 • ارائه عدم قطعیت برای نتایج های ارائه شده
 • روش های آزمون و کالیبراسیون معتبر
 • تضمین کیفیت نتایج آزمون
 • ممیزی های برنامه ریزی شده داخلی
 • ممیزی های خارجی مستقل دوره ای